Welcome to Kitakyushu International Association

ママパパ
ママの味

Các chù đề

Nhận dữ liệu RSS của Các chù đề Danh sách bài báo của Các chù đề
May 26 Tue,2020
Thông báo về việc mở lại「Không gian giao lưu」
May 13 Wed,2020
Kéo dài hạn đăng ký phân phối khẩu trang cho phụ nữ mang thai
May 8 Fri,2020
Ngày 4 tháng 5 năm 2020 Tỉnh Fukuoka
May 7 Thu,2020
【Thông báo kéo dài thời hạn】 nghỉ học tạm thời của các trường học do thành phố thiết lập trong học kỳ mới năm 2020
Apr 22 Wed,2020
Về việc thành lập trang thông tin liên quan đến Vi rút Corona chủng mới
Apr 22 Wed,2020
Hướng dẫn về cho vay khẩn cấp quỹ tạm thời
Apr 16 Thu,2020
Message from Kitakyushu Mayor (しちょう からの メッセージ)
Apr 14 Tue,2020
Thông báo đóng cửa quầy tiếp nhận của Trung tâm cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài và Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu
Apr 13 Mon,2020
"Tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm thông tin Y tế Quốc tế AMDA tiếp nhận tư vấn đa ngôn ngữ về bệnh truyền nhiễm Vi rút CORONA chủng mới"
Apr 11 Sat,2020
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGĂN NGỪA ĐƯỢC SỰ BÙNG PHÁT LÂY NHIỄM CỦA VI RÚT CORONA CHỦNG MỚI
Apr 7 Tue,2020
Thông báo
Mar 31 Tue,2020
【Quan trọng】Về gia hạn nghỉ "Lớp học tiếng Nhật dành cho Papa và Mama" và "Nihongo Hiroba"
Mar 18 Wed,2020
Thông báo về việc ngưng đăng bài KitaQ Jouho Box(trước là bài TanoshiMail)
Mar 4 Wed,2020
Tạm thời ngưng sử dụng 「Phòng trao đổi và Không gian giao lưu」trong Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu.
Mar 4 Wed,2020
TRUNG TÂM CUNG CẤP THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 【TẠI KUROSAKI】TẠM THỜI ĐÓNG CỬA
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)